ส่วนหนึ่งของบริการ รับวางระบบไฟฟ้าของเรา

ส่วนหนึ่งของบริการ รับวางระบบไฟฟ้าของเรา
 • รับออกแบบติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (HV) และหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ (L.V)
 • รับออกแบบติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไป
 • รับออกแบบติดตั้งระบบตู้สวิทช์คอนโทรล MDB / LOCAL CONTROL / MAIN CONTROL
 • รับออกแบบติดตั้งระบบ CAP BANK, POWER FACTOR CONTROL
 • รับออกแบบติดตั้งระบบกราวด์ GROUNDING SYSTEM, GROUND LOOP
 • รับออกแบบติดตั้งระบบล่อฟ้า และระบบป้องกันแรงดันเกิน (ไฟกระชาก) ที่เกิดจากฟ้าผ่า LIGHTING PROTECTION SYSTEM
 • รับออกแบบติดตั้งระบบเตือนภัยต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ FIRE ALARM CONTROL SYSTEM
 • บริการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ประจำปี
 • รับออกแบบติดตั้งระบบไฟส่องสว่างภายในอาคาร, นอกอาคาร, ห้องออฟฟิศ LIGHTNING FS, HIBY, SL, EX.FS
 • ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
 • ติดตั้งระบบราง สำหรับเดินระบบสายส่ง, สายสัญญาณ, ซัพพอร์ตสำหรับระบบราง
 • ติดตั้งระบบท่อร้อยสาย ระบบลอยและระบบใต้ดิน
 • ออกแบบ, คำนวณ, ขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี หรือประจำเดือน พร้อมใบรับรองการตรวจสอบ
 • งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องเทอร์มอลสแกน (หาจุดร้อน จุดต่อที่มีปัญหา อุปกรณ์ที่มีความร้อนเกินปกติ เพื่อป้องกันการเกิดการลัดวงจร ป้องกันการเกิดอัคคีภัย
 • ซ่อม / แก้ไขการ์ดควบคุมในระบบ, อินเวอร์เตอร์, บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
 • ซ่อมบำรุงมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม ทั้งมอเตอร์ AC / DC ทุกขนาด
 • บริการรื้อถอนเปลี่ยนแปลงสายไฟฟ้า รับซื้อสายไฟฟ้าเก่าทุกชนิด ทุกประเภท
 • บริการปรึกษาระบบไฟฟ้าทั่วไป ไฟฟ้ากำลัง และระบบพลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก โดยวิศวกรควบคุม (ไฟฟ้า)
 • บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกประเภท ระบบ VRV, VRF, DUCT TYPE, WALL TYPE และอื่น ๆ
 • บริการตรวจสอบระบบ FIRE PUMP ระบบดับเพลิงทุกชนิด ทั้งรายเดือน และรายปี
 • บริการติดตั้งระบบ CCTV, MATV, ระบบ ACCESS CONTROL SYSTEM
 • บริการงานล้างบ่อ ทำความสะอาดโดยทีมงาน CONFINED SPACE
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์